ROSMA /Contacts

Yuzhno Sakhalinsk


Yuzhno Sakhalinsk, Vozdushnaya, d. 11A, Telephone: +7 (914) 756-98-18 - Dmitrij Aleksandrovich Kochetov


© 2003—2022 JSC “Rosma”

603163, Nizhny Novgorod, Kazanskoe shosse, 6
Contacts

Made in Titanium Studio